Chuyên cung cấp giải pháp online giúp đột phá về doanh số bán hàng thông qua hệ thống website

Bảng giá thiết kế website

#IGITE03
Ưu đãi: Hosting + Domain
Hosing: Miễn phí 1.5 năm 
Dung lượng: 2G
Băng thông: Không giới hạn
Domain quốc tế: Miễn phí
Giao diện: Theo yêu cầu
Chức năng: Theo yêu cầu
Domain việt nam: Hỗ trợ 100%
Kết nốI fanpage: Có
Giao diện responsive: Có
Tích hợp chat facebook, G+
Thời hạn sử dụng: Vô thời hạn
Sản phẩm: Vô hạn
Chuẩn SEO: Có
Kết nối với Google Analytic
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ
6.500.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ
#IGITE02
Ưu đãi: Hosting + Domain
Hosing: Miễn phí 1 năm 
Dung lượng: 1.2G
Băng thông: Không giới hạn
Domain quốc tế: Miễn phí
Giao diện: Theo yêu cầu
Domain việt nam: Hỗ trợ 30%
Kết nốI fanpage: Có
Giao diện responsive: Có
Tích hợp chat facebook, G+
Thời hạn sử dụng: Vô thời hạn
Sản phẩm: Vô hạn
Chuẩn SEO: Có
Kết nối với Google Analytic
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
(Thêm ngôn ngữ: +500K)
4.000.000 VNĐ - 6.000.000 VNĐ
#IGITE01
Ưu đãi: Hosting + Domain
Hosing: Miễn phí 1 năm
Dung lượng: 1.2G
Băng thông: Không giới hạn
Domain quốc tế: Miễn phí
Giao diện: Chọn sẵn
Domain việt nam: Hỗ trợ 20%
Kết nốI fanpage: Có
Giao diện responsive: Có
Tích hợp chat facebook, G+
Thời hạn sử dụng: Vô thời hạn
Sản phẩm: Vô hạn
Chuẩn SEO: Có
Kết nối với Google Analytic
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
(Thêm ngôn ngữ: +500K)
2.500.000 VNĐ - 4.000.000 VNĐ
HTML5
ASP.NET
CSS
PHP và MySql
Facebook
Ajax