Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016

Để sử dụng Email server trên Outlook chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên Outlook, chọn File >> Add Account


Add Account mail trên Outlook

Bước 2: Cửa sổ Add Account chọn Manual setup or additional server type, nhấn nút => Next


Cửa sổ Add Account mail trên Outlook

Bước 3: Chọn POP or IMAP, nhấn next


Cửa sổ Add Account tích chọn POP or IMAP, nhấn Next

 

Bước 4: Nhập thông tin của người dùng vào cửa sổ Add Account, sau đó nhấn [More setting]

>>>> Lưu ý: Các mục dưới đây như sau:

– Your Name: Nhập họ tên của bạn  => Ví dụ: Nguyễn Văn A

– Email Address: nhập mail đầy đủ   => Ví dụ: test@thiensoncorp.vn

–  Account Type: Chọn IMAP

– Incoming mail Server:  mail.domain.com  => Ví dụ: mail.thiensoncorp.vn

– Outgoing mail Server:  mail.domain.com  => Ví dụ: mail.thiensoncorp.vn

– User Name: nhập mail đầy đủ   => Ví dụ: test@thiensoncorp.vn

– Password: Mật khẩu đăng nhập 

 

Trong cửa sổ [More setting], chọn tab Outgoing Server tích vào My outgoing server (SMTP) requires authentication

 

Trong cửa sổ [More setting], chọn tab Advanced, chỉnh các cấu hình như trong hình sau:

Cấu hình SMTP

Incomming server(IMAP): 143

Use the following type of encryted connection: TLS

Outgoing server(SMTP): 587

Use the following type of encryted connection: TLS

=> Nhấn [OK]

Bước 5: Nhấn Next để máy chủ Outlook kiểm tra việc cấu hình có đúng hay không, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại “ Test Account Settings“, nếu xuất hiện hai tick màu xanh và Status là Completed thì là việc cấu hình các thông số đã chính xác, nếu báo Failed thì cần kiểm tra lại các thông số cấu hình. Nhấn Close để đóng lại việc kiểm tra:

 

Bước 6: Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt:

Hoàn thành quá trình cài đặt

Nếu trong quá trình cấu hình có gặp các lỗi hoặc vấn đề khác, các bạn có thể gửi Email về mail tech@igitech.vn

Chúc bạn cài đặt thành công!!!