Hướng dẫn tải Plugin cũ không còn hỗ trợ trên wordpress.org

Tổng quan

Xuất phát từ nhu cầu xây dựng site wordpress, đôi khi chúng ta sẽ cần đến một số tính năng chỉ có ở những plugin cũ, thậm trí là rất rất cũ. Chúng cũ đến nỗi trên trang chủ plugin wordpress.org không còn nút tải về nữa:

Ví dụ như plugins replyme

Ví dụ: Một plugin rất hay ở chức năng bình luận là ReplyMe. Nếu không áp dụng mẹo dưới bài viết này, khả năng bạn sẽ không thể tải được plugins đó về nữa.

Cách download plugin không còn cho tải trên wp.org

Với plugin:

Với theme:

Thay thế plugin-slug bằng đường dẫn tĩnh slug của plugin đó.

Đối với ReplyMe sẽ là:

Sử dụng phương pháp tải xuống plugin này. Bạn cũng sẽ tải được bản ổn định mới nhất (stable) của bất kỳ plugin hoặc theme wordpress nào trên wp.org bạn muốn.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình tải xuống hãy comment ở dưới bài viết, kỹ thuật của IGITECH sẽ hỗ trợ cho bạn sớm nhất có thể!