IGITECH thiết lập những quy định sử dụng này với mục đích bảo đảm tài nguyên hệ thống luôn sẵn sàng ở mức cao, và rõ ràng về mặt pháp lý để đem lại chất lượng dịch vụ cao nhất cho mọi khách hàng.

Bạn vui lòng đọc kỹ bản quy định sử dụng này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng mọi dịch vụ của IGITECH
2. Ngưng cung cấp dịch vụ: IGITECH sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho tất cả các khách hàng và không hoàn lại bất kì chi phí nào khi vi phạm các điều khoản dưới đây

2.1. Khách hàng vi phạm các quy định của các cơ quan quản lý về thông tin & truyền thông: https://www.vnnic.vn/vanban

2.2. Sử dụng dịch vụ để phục vụ cho các mục đích vi phạm pháp luật Việt Nam.

2.3. Sử dụng dịch vụ để gửi thư rác (spam, bulk email).

2.4. Sử dụng dịch vụ để tấn công, phá hoại website / máy chủ / hệ thống khác.

2.5. Lưu trữ / cài đặt / sử dụng các phần mềm bất hợp pháp / gây quá tải / phá hoại / đánh cắp thông tin trên hệ thống.

2.6. Thực hiện / khuyến khích / tổ chức các hành vi hack / crack / đột nhập / tấn công hệ thống.

2.7. Không thanh toán các chi phí đúng hạn dịch vụ.

3. Hoàn tiền:
IGITECH sẽ hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

3.1. Khách hàng yêu cầu hủy dịch vụ trong thời gian dùng thử kể từ lúc bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ, và chỉ áp dụng trong trường hợp IGITECH không đáp ứng được nhu cầu khách hàng đúng như cam kết dịch vụ hoặc lỗi dịch vụ phát sinh từ phía nhà cung cấp dịch vụ IGITECH

3.2. IGITECH không tiếp tục cung cấp dịch vụ cho đến khi khách hàng yêu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ tại IGITECH

4. Dữ liệu
IGITECH cam kết thực hiện chính sách sao lưu (backup) hàng tuần đối với toàn bộ dữ liệu để dành cho trường hợp phục hồi dữ liệu khi có các sự cố về phần cứng / bị hack hoặc theo yêu cầu.
Tuy nhiên, IGITECH  sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như những thiệt hại do mất / hư hỏng dữ liệu nếu nguyên nhân từ phía khách hàng tự ý gây ra trong quá trình quản lý website.

5. Các sự cố
IGITECH cam kết giải quyết các sự cố ảnh hưởng đến việc truy cập, sử dụng các dịch vụ trong thời gian chậm nhất là 24 giờ ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc nằm ngoài phạm vi điều hành / kiểm soát của IGITECH.


6. Giới hạn trách nhiệm
Bạn chấp nhận rằng trong mọi trường hợp IGITECH sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay mang tính hệ quả khi dịch vụ bị gián đoạn hay có sự cố.

7. Các thay đổi
IGITECH có toàn quyền thay đổi, hiệu chỉnh, cập nhật, thêm vào các quy định này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

8. Sự đồng ý
Nếu bạn sử dụng dịch vụ của IGITECH, IGITECH xem như bạn đã đọc, hiểu & đồng ý với các quy định sử dụng này.