Sitemap là gì? Yếu tố rất quan trọng đến SEO

Định nghĩa sitemap

Sitemap (còn được gọi là sơ đồ của một trang web) là một tệp thông tin của website còn hiểu theo cách khác là một bản đồ của 1 website, được các công cụ tìm kiếm sử dụng để thu thập thông tin của một website (như bài viết mới, bài viết được cập nhật, hình ảnh, video) và lập chỉ mục, nếu tốt sẽ nhanh chóng xếp hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.

Sitemap là gì?

 

Tìm hiểu thêm

1) Website là gì?

2) Hosting là gì?