Website là gì? Định nghĩa đơn giản dễ hiểu nhất

Website là gì?

Khi bạn vào google và gõ trên ô tìm kiếm “Website là gì?” bạn sẽ thấy hàng trăm câu trả lời gần như giống nhau.

Website là gì? website còn gọi là trang web, là một tập hợp các trang web con (mỗi web con tương ứng với 1 link trong website), bao gồm toàn bộ văn bản, hình ảnh, video, dữ liệu, flash … Website thường chỉ nằm trong một tên miền (domain name) hoặc tên miền phụ (subdomain) trên World Wide Web của Internet. Trang web được lưu trữ (web hosting) trên máy chủ web (web server) có thể truy cập thông qua Internet.

 

Khái niệm website là gì?

 

Các yếu tố kĩ thuật tạo nên trang website

Một trang web là tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP hoặc HTTPS ở tầng ứng dụng. Website có thể được xây dựng từ các tệp tin HTML (website tĩnh) hoặc vận hành bằng các CMS chạy trên máy chủ (website động). Website có thể được xây dựng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (PHP,.NET, Java, Ruby on Rails...).

 

Thiết kế website cho doanh nghiệp trọn gói

Các loại ngôn ngữ viết thành một website

 

Mô hình client-server

Website chạy theo mô hình client-server. Mô hình client-server là một mô hình rất nổi tiếng trong mạng máy tính, được áp dụng rất rộng rãi và đây là mô hình của mọi trang web hiện có.

Ý tưởng của mô hình này là máy con (đóng vai trò là máy khách) gửi một yêu cầu (request) để máy chủ (đóng vai trò người cung ứng dịch vụ), máy chủ sẽ xử lý và trả kết quả về bao gồm các loại tập tin như HTML, CSS, JS, Hình ảnh, ... cho máy khách.

 

Thiết kế website cho doanh nghiệp trọn gói

Mô hình client và server

Tìm hiểu thêm

1) Tên miền là gì?

2) Hosting là gì?

3) URL là gì?

4) Sitemap là gì?