CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN IGITECH
Mức lương: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020
CÔNG TY IGITECH
Mức lương: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 29/02/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN IGITECH
Mức lương: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN IGITECH
Mức lương: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN IGITECH
Mức lương: Cạnh tranh Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN IGITECH
Mức lương: Cạnh tranh Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018