ILOVEFORMAT - Công cụ online giúp format HTML, CSS, JS, XML, JSON miễn phí 2021

Format là gì

Format là định dạng một dữ liệu nào đó có thể là word, excel, mã nguồn ...  Trong bài này mình nhắc đến format mã nguồn nhé các bạn!

ILOVEFORMAT là gì?

ILOVEFORMAT được biết đến là công cụ giúp người dùng có thể định dạng HTML, CSS, JS, XML, JSON, PHP, C#, ... online mà không phải biết về Tools lập trình. Công cụ hướng đến lập trình viên là chủ yếu.

Chức năng chính của ILOVEFORMAT

Html Formatter

Chức năng giúp làm đẹp đoạn mã HTML, đặc biệt chức năng có thể tự động thêm và bớt thẻ tag của HTML nếu bị thiếu, thừa khi lập trình.

Html Minify

Chức năng giúp nén mã HTML, giúp cho việc tối ưu tốc độ website

Html Viewer

Chức năng giúp thực thi đoạn mã HTML, giúp cho người lập trình có thể xem luôn được kết quả mà không cần mở tools chạy code HTML

Css Beautifier

Chức năng giúp làm đẹp mã nguồn CSS, giúp người lập trình đọc mã nguồn dễ dàng hơn.

Css Minify

Chức năng giúp nén CSS online để tối ưu tốc độ website

Js Beautifier

Chức năng giúp làm đẹp mã nguồn Javascript, giúp người lập trình đọc mã nguồn dễ dàng hơn.

Js Minify

Chức năng giúp nén Javascript online để tối ưu tốc độ website.

Json Formatter, Json Beautifier

Chức năng giúp làm đẹp mã nguồn JSON, giúp người lập trình đọc mã nguồn dễ dàng hơn.

Json Minify

Chức năng giúp nén JSON, giảm dung lượng bộ nhớ và tăng tốc độ website

Json To Xml

Chức năng giúp chuyển mã JSON sang XML

Json TreeView

Chức năng giúp hiển thị kết quả JSON dưới dạng hình cây.

PHP Formatter

Chức năng giúp Format/Beautify mã nguồn PHP

PHP Minify

Chức năng giúp nén mã nguồn PHP

Xml Formatter

Chức năng giúp Format/Beautify mã nguồn XML

Xml Minify

Chức năng giúp nén mã nguồn XML

Xml To Json

Chức năng giúp chuyển mã nguồn từ XML sang định dạng JSON

Save và share mã nguồn

Chức năng giúp lưu dữ liệu mã nguồn online và gửi link đã lưu cho người khác, tiện ích giúp người dùng không cần chụp ảnh màn hình hoặc gửi mã nguồn lẻ tẻ.

Tính năng khác:

Sample: Tính năng giúp load ra dữ liệu mẫu (dành cho người cần thử nghiệm sản phẩm)

Download: Tính năng giúp lưu lại file đang thao tác trên hệ thống

Load URL: Tính năng giúp Crawl dữ liệu từ một đường link dữ liệu

Browse: Tính năng giúp tải dữ liệu từ tệp lên hệ thống

Copy: Tính năng giúp copy đoạn mã code trên ô nhập (nó giống như Ctrl+C)

Clear: Tính năng giúp xoá dữ liệu hiện tại trên ô nhập

 

Kết luận: Mình thấy tools này dùng khá hữu ích cho dân lập trình viên, đặc biệt người lập trình website.

Tìm hiểu thêm: https://iloveformat.com/

x