Module là gì ? Module website là gì?

Module là gì là một câu hỏi rất phổ biến của khách hàng khi nhận báo giá thiết kế website.

Module là gì? Module website là gì?

 

Định nghĩa:

Module là một thuật ngữ web để chỉ 1 chuyên mục trong website gồm nhiều trang con có chức năng giống nhau.Một module website sẽ bao gồm một hoặc nhiều trang liệt kê nội dung và các trang chi tiết để hiển thị chi tiết về nội dung.

Chia module:

Mục đích việc chia module để có thể sử dụng lại được cấu trúc các trang website. Từ đó giúp giảm được khối lượng công việc và chi phí của khách hàng đầu tư vào sản phẩm.

 

Nên đọc thêm nhé: Thiết kế website Hà Nội, những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu