[WORDPRESS] Đăng nhập vào hệ thống wordpress

Dưới đây là các bước và các trường hợp khi bạn đăng nhập vào hệ thống được viết bằng WORDPRESS

Bước 1: Vào link quản trị website

[Tên miền]/wp-admin trong đó tên miền là đường dẫn vào trang chủ website của bạn

Ví dụ: https://igitech.vn là 1 đường dẫn của tên miền igitech.vn

Hình 1: Màn hình sau khi vào link quản lý website

Bước 2:  Nhập đầy đủ thông tin đăng nhập

Hình 2: Hình ảnh nhập thông tin đăng nhập

  • Nhập tên đăng nhập
  • Nhập mật khẩu
  • Tích vào tự động đăng nhập để lần sau vào không cần nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu nữa nhé
  • Nhấn nút [Đăng nhập]

Bước 3: Trang quản lý website

Nếu bước 2: Bạn nhập đúng thì hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang quản lý nội dung của website như sau:

Hình 3: Hệ thống quản lý nội dung wordpress

 

Lưu ý: Sau khi đăng nhập bạn nhớ kiểm tra xem website mình đã mở INDEX của google chưa nhé

Hình ảnh cấu hình cho phép google INDEX vào website

 

Nếu bước 2: Bạn nhập không đúng thì hệ thống sẽ thông báo lỗi như ảnh dưới đây:

+) Không nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Hình 4: Hình ảnh không nhập tên đăng nhập và mật khẩu

 

+) Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Hình 5: Hình ảnh nhập sai tên đăng nhập và mật khẩu

 

 

 

Nếu bạn đang cần thiết kế website hoặc sửa chữa website, hãy liên hệ ngay với IGITECH để được tư vấn giải pháp tổng thể nhé: