10 đầu mục viết bài chuẩn SEO mới nhất năm 2019

Khi bạn viết hoặc thuê người viết bài chuẩn SEO thì bạn phải kiểm tra các tiêu chí đánh giá chuẩn SEO của Google phải không nào? Bạn đang gặp vấn đề hay bị thiếu do không có danh sách đầu mục để kiểm tra kĩ càng, cẩn thận, tỉ mỉ.

Các bạn à! Đừng lo lắng! Chỉ cần bạn kiểm tra đủ 10 đầu mục này là bài viết của bạn chắc chắn chuẩn SEO

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 10 đầu mục đầy đủ nhất khi kiểm tra bài viết chuẩn SEO năm 2019

1. URL ( đường dẫn) - Sử dụng SEOQUAKE để check nhé các bạn

 • Đường dẫn không chứa tham số động ( chứa các kí tự đặc biệt : = ,%,$,#,?,!,@)
 • Đường dẫn nên không dấu
 • Chứa từ khoá trong đường dẫn
 • Đường dẫn ngắn gọn ( nên <100 ký tự)
 • Đường dẫn liên quan đến tiêu đề bài viết

2. Meta title ( tiêu đề)

 • Độ dài nằm trong khoảng 10-70 kí tự  (SEOQUAKE)
 • Từ khoá có trong tiêu đề    (SEOQUAKE)
 • Có từ khoá liền mạch trong tiêu đề ( matching keyword)    (SEOQUAKE)
 • Từ khoá ở đầu tiêu đề    (SEOQUAKE)
 • Lỗi nhồi nhét từ khoá trong tiêu đề    (SEOQUAKE)
 • Tiêu đề giải quyết insight + mới mẻ  (Check thủ công bằng cách đọc kĩ đoạn văn)
 • Lỗi trùng lặp tiêu đề (Sử dụng Google search console để kiểm tra)

3. Meta description ( mô tả) 

 • Độ dài nằm trong khoảng 160-300 kí tự  (SEOQUAKE)
 • Từ khoá nằm trong thẻ mô tả  (SEOQUAKE)
 • Có từ khoá liền mạch trong mô tả ( matching keyword)  (SEOQUAKE)
 • Từ khoá nằm ở đầu mô tả  (SEOQUAKE)
 • Lỗi nhồi nhét từ khoá trong mô tả  (SEOQUAKE)
 • Nội dung thẻ mô tả giải quyết insight + mới mẻ   (Check thủ công bằng cách đọc kĩ đoạn văn)
 • Lỗi trùng lặp mô tả   (Sử dụng Google search console để kiểm tra)

4. Meta keyword  (Mục này GOOGLE không còn đánh giá nữa nên bỏ qua nhé các bạn)

 • Có từ khoá, từ khoá liên quan trong meta keyword
 • Số lượng < 5

5. Body text

 • Nội dung không trùng lặp (Dùng Copyscape để kiểm tra)
 • Từ khoá xuất hiện trong 100 từ đầu tiên (Check thủ công)
 • Từ khoá xuất hiện trong bài viết ( mật độ từ khoá 3-5%) (SEOQUAKE, YOAST SEO)
 • Từ khoá được in đậm, in nghiêng, gạch chân (Check thủ công)
 • Từ khoá xuất hiện trong h1 (SEOQUAKE)
 • Từ khoá LSI trong h2 - h3  (SEOQUAKE)
 • Độ dài bài viết nên >1000 từ (https://lettercount.com/)
 • Multimedia ( Ảnh, Video, Slide... Trong bài viết ) (Check thủ công)
 • In đậm, bôi nghiêng, gạch chân các từ khóa chính và phụ (Check thủ công)

6. Hình ảnh ( Image)

 • Có hình ảnh ( nét, watermark)   (Check thủ công)
 • Hình ảnh bản quyền ( tự chụp, thiết kế) (Check thủ công)
 • Tối ưu thẻ ALT ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa LSI) (SEOQUAKE)
 • Tối ưu tên file ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa LSI) (SEOQUAKE)
 • Tối ưu title ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa LSI) (SEOQUAKE)
 • Tối ưu chú thích ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa LSI) (SEOQUAKE)

7.Heading (h1-h6)  (Dùng SEOQUAKE để kiểm tra)

 • Có 1 thẻ h1
 • Thẻ h1 chứa từ khoá
 • Có thẻ h2
 • Thẻ h2 chứa từ khoá hoặc từ khoá LSI
 • Có thẻ h3
 • Thẻ h3 chứa từ khoá LSI

8. Internal Link (Check thủ công)

 • Có chứa internal link trong bài viết
 • Internal link có liên quan tới nội dung bài viết

9. CTA:  Có Call to Action trong bài viết

10. Social Share/Comment/Bài viết liên quan

 • Có Social Bar/Comment Box dưới mỗi bài viết
 • Có bài viết liên quan ở cuối mỗi bài viết

Trên đây là 10 đầu mục để kiểm tra đầu ra của bài viết, nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình kiểm tra 10 mục bên trên, hãy để lại COMMENT để đội SEO của IGITECH hỗ trợ bạn nhé!