URL là gì? Định nghĩa vô cùng đơn giản

Đinh nghĩa URL là gì?

  • URL viết tắt của Uniform Resource Locator là đường link hay địa chỉ dùng để tham chiếu đến các tài nguyên trên mạng Internet.
  • Mọi tài nguyên được lưu trữ trên Internet đều có địa chỉ riêng. Những địa chỉ đó được gọi là đường dẫn URL.
  • Đường dẫn URL là đoạn text có thể đọc được thay cho địa IP mà máy tính sử dụng để gọi đến server theo mô hình CLIENT-SERVER.
  • Đường dẫn URL tạo khả năng siêu liên kết cho các trang website.

URL là gì?

Ví dụ về URL là gì:

URL trang thiết kế website của IGITECH: https://igitech.vn/thiet-ke-website-1-nl.html

URL sửa chữa website của IGITECH: https://igitech.vn/dich-vu-sua-chua-website-o-dau-tin-cay-chuyen-nghiep-tai-ha-noi-nd.html

 

Tìm hiểu thêm

1) Website là gì?

2) Hosting là gì?

3) Sitemap là gì?