Breadcrumbs là gì? Breadcrumb có vai trò gì trong SEO?

1. Breadcrumb là gì?

Breadcrumb là 1 tập hợp những liên kết giúp người dùng xác định vị trí hiện tại của mình trong cấu trúc site.

Đây cũng chính là nhiệm vụ của breadcrumb trong User Experience của website và SEO. Trong một website có cấu tạo phức tạp hoặc chứa nhiều nội dung, breadcrumb là một cách hiệu quả để giúp người dùng định vị vị trí trong website và giúp việc di chuyển giữa các trang thuận tiện hơn.

Breadcrumbs có cấu trúc như sau:

Trang chủ > trang Danh mục >trang danh mục con > trang con tiếp theo  …

 

2. Breadcrumb có vai trò gì trong SEO?

a. Giúp người đọc hình dung được họ đang ở đâu trong website

 Khi nhìn vào thanh breadcrumbs, người dùng hiểu ngay được trang hiện tại nằm ở đâu trong cấu trúc chung,và họ cũng có thể click đê di truyển về trang phía trước , việc xuất hiện breadcrumbs đúng vị trí cũng làm cho website nhìn chuyên nghiệp hơn, cũng là 1 trong các cách làm SEO hiệu quả.

b) Breadcrumb tiện dụng với người dùng

- Tiện dụng cho người dùng: Breadcrumb là công cụ hỗ trợ để người dùng điều hướng một trang web. Đối với một website lớn với nhiều nội dung, breadcrumb giúp người dùng định vị bản thân so với cấu trúc toàn site 

- Giảm số click và thao tác để quay trở lại các trang trước dó: Thay vì sử dụng nút "Back" hoặc top menu của website để quay trở lại trang cấp cao hơn, người dùng có thể sử dụng breadcrumb và dễ dàng di chuyển đến các category hoặc tổ chức cao hơn trong website 

- Giảm bounce rate: Các điều hướng của breadcrumb là một phương pháp hữu hiệu để khuyến khích người truy cập kiểm tra nội dung của một website sau khi đã xem trang đích. Các liên kết của breadcrumb sẽ dẫn người dùng đến các phân trang khác và cung cấp những thông tin liên quan. Điều này giúp làm giảm tỷ lệ thoát trang nói chung.

c) Vai trò đối với website

Breadcrumb có một vai trò rất lớn đối với website và có tác dụng đặc biệt quan trọng đối với SEO. Cụ thể:

– Giảm bounce rate và exit rate của trang

Rất nhiều người làm SEO dùng breadcrumb như một cách tăng lượng anchor text có gắn keyword trên website để tạo thuận lợi cho người dùng có thể xem thêm những nội dung liên quan khác trên website sau khi đã tìm hiểu nội dung của một trang nào đó. tuy nhiên nếu bị lạm dụng, kĩ thuật này có thể làm giảm UX (trải nghiệm người dùng)

 Giảm thiểu tối đa việc người dùng từ bảng kết quả tìm kiếm xem xong trang đích rồi thoát ra luôn. Điều này giúp cho tỷ lệ bỏ trang  và tỷ lệ thoát  của trang được giảm thiểu rõ rệt.

– Gia tăng Tỷ lệ nhấp chuột – Click Through Rate trên bảng xếp hạng tìm kiếm từ khóa

Quan trọng hơn, trong một vài trường hợp, breadcrumb của bạn có thể hiện lên trên kết quả tìm kiếm ,tăng khả năng người dùng click vào kết quả của bạn giữa những kết quả tìm kiếm khác 

Các breadcrumb sẽ được hiển thị ngay trên thẻ meta description, có thể giúp website gia tăng lượng người dùng click vào trang .